Bli medlem

Så här blir du medlem hos oss.

Medlemsavgiften är 290 kr/år inkl ev familjemedlem. Avgiften sätts in på  Svensk Trädgårds plusgiro 1215-3. Det är viktigt att Du anger medlemskap i Trosabygdens Trädgårdssällskap på talongen. Skriv namn (även  ev. familjemedlem) adress,  postadress, telefon samt ev mailadress.

Av medlemsavgiften går 230 kr till riksförbundet Svensk Trädgård. För dessa pengar får Du bl a 6 nr av tidningen Hemträdgården och gratis trädgårdsrådgivning.

SOMMARERBJUDANDE
Från 1 juli kan Du bli medlem för 150.- och får då 3 tidningar av Hemträdgården mm.

Du som läser den här sidan kanske redan är medlem i en annan av Svensk Trädgårds föreningar.  Du kan då teckna ett dubbelmedlemskap, det kostar bara 60 kr för ett år och du får vårt program och övrig information. Sätt in beloppet på ovanstående plusgiro och ange ditt medlemsnummer och dubbelmedlem Trosabygdens Trädgårdssällskap.

Ytterligare information om Svensk Trädgård  på deras hemsida www.tradgard.org