Medlemsrabatter

Medlemsrabatter

Medlemmarna har rabatt i följande affärer mot uppvisande av medlemskort. OBS! Medlemskortet är dock personligt och skall brukas för eget handlande. 

Affär                                       Rabatt                        Gäller för följande

Nora    Trädgård                    10 %                Fleråriga växter: Träd, buskar, rosor, klematis, perenner                                   5 %                 på hela det övriga sortimentet

www.noratradgard.se

Trädgårdsbutiken i Nynäs   10%                 Växter

Trosa bokhandel                    10%                 Trädgårdsböcker

Trosa Järn & Färg                    5%                 Trädgårdsutrustning

Veras  Antik  Kuriosa             10 %               Krukor, amplar,spaljéer, trädgårdstillbehör

Växthuset i Västerljung         10%               Endast på växter

Bulbs nätbutik                         15%               Knölar, lökar och perenner www.bulbs.se                                                  (ange koden RST2014 vid beställning)

Näsvikens  Gräv-&                 25% första     Grävning, schaktning, jordborrning, sly-Snötjänst                              4 timmarna     klippning, dikesklippning, snöröjning
www.asort.se

Glashusen                              5%                  på hela sortimentet. Ange koden st5 vid                   www.glashusen.se                                       beställning

Tyresö Handelsträdgård    10%                Växter och varor
www.tyresohandelstradgard.se

Garden Girl Webshopen      15%                Kläder mm. Ange koden medlem-15    www.gardengirl.se                                      vid beställning

Gröna Tummar  Webshopen   10%           Handskar bl.a. Ange koden RST1415
www.gronatummar.se                                 vid beställning.