Kontakt

Har du allmänna frågor eller synpunkter?
Kontakta: Yvonne Wohlin tel. 0156-41080 eller   yvonne.wohlin@gmail.com

Vill du bli medlem?
Kontakta: Britten Backman, tel. 0158-21610 eller britten.backman@aol.se

Ekonomifrågor.
Kontakta:  Annika Haaga, telefon 076-083 03 10 haaga42@hotmail.com
TbTs  Bg konto 157-1413

Har du frågor om vårt program?
Kanske har du tips om ny programpunkt, eller vill vara med i en grupp i något ämne?
Kontakta: Gunilla Wretlind Sörenson tel 0707-410820 eller gunilla.wretlind@comeback.se

Frågor och synpunkter om webbsidan?
Kontakta: Marianne Cederwall, Telefon 070-643 12 40 marianne.cederwall@gmail.com