Resultat-och balansräkning 2017

2017-01-01 2016-01-01 2017-01-01 2018-01-01
Fördelning av rörelsens intäkter jämfört med budget 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2018-12-31
Utfall Utfall Budget Budget
Intäkter entrér        16,710              720            3,000      17,000
Lotterier          2,580          3,330            3,000        2,500
Summa        19,290            4,050              6,000        19,500  
Medlemsavgifter          9,940            9,218              9,500        10,440  
Övriga rörelseintäkter
Kommunala bidrag        12,000          7,000          12,000      12,000
Övriga bidrag Riksförbundet Svensk Trädgård          4,000          4,000          14,900        4,000
Studiefrämjandet          1,300                –                  –        1,000
Nyköpings Trädgårdsförening          3,770                –                  –
               –                  –
Intäkter loppis          1,276                –            1,000        1,000
Intäckter Sticklingar          1,460          2,452            2,000        1,500
Summa        23,806          13,452            29,900        19,500  
Summa intäkter      53,036        26,720          45,400      49,440  
Fördelning av rörelsens kostnader jämfört med budget
Direkta kostnader verksamheten        22,428        15,580          20,725      27,000
Direkta kostnader årsmöte          1,670          8,316            7,175        2,000
Summa        24,098          23,896            27,900        29,000  
Övriga externa kostnader
Kontorsmaterial              368              237            1,000          500
Trycksaker          2,900          3,100            3,000        3,000
Datakommunikation          1,998          3,407            2,600        2,500
Porto              805          2,548            1,000        1,000
Övriga kostnader          2,210          2,077            4,500        2,500
Redovisningstjänster          5,219                –                  –        6,000
Bankkostnader              960              600            1,000        1,000
Bilersättningar          2,211          2,057            3,000        2,000
Summa        16,671          14,026            16,100        18,500  
Summa kostnader      40,769        37,922          44,000      47,500  
Resultat        12,267   –     11,202              1,400          1,940  

 

 

 

Utfall 2016 Budget 2016 Budget 2017 Aktivitet
 
        6,502            6,000              8,000 3110, 3320, 3999
        9,217          10,000              9,500 3901
               –            1,000
      11,000          16,000            27,900 3987.399
               –                   –
        26,719             33,000               45,400   
 
      15,580          13,000            20,725 4110
        8,316            6,000              7,175 4120
          2,057            2,000              3,000 7330
        3,643            3,000              3,600 6110, 6230
        2,077            3,000              3,000 6390
        6,248            6,000              6,500 6150, 6250, 6570
               –                   –
        37,921             33,000               44,000   
  –   11,202   
  Tillgångar Skulder
            800
        6,482
      19,287
         26,569
      26,569
        26,569             26,569   
           26,569   
            705
            875
      13,787
      15,367 –       11,202
        15,367             15,367