Styrelsen

Styrelsens medlemmar 2017

Ordförande Yvonne Wohlin
tel. 070-328 71 67  yvonne.wohlin@gmail.com

Vice ordf Eva Skansgård
tel. 070-615 02 10 eva@skansgard.se

Sekreterare Louise Arkestål
tel. 0704-546611 louisearkestal@gmail.com

Kassör

Programansvarig Gunilla Wretlind Sörenson
tel. 0707-410820 gunilla.wretlind@comeback.se

Ledamot Yvonne Erlandsson
tel. 070-219 9697 yvonne_erlandsson@yahoo.se

Ledamot Britten Backman
tel. 073-642 46 82 britten.backman@aol.se

Hemsidesansvarig Marianne Cederwall
tel. 070-643 12 40  marianne.cederwall@gmail.com

Suppleant tel. 070-243 48 29 Lovisa Wikström
lovisa.wikstrom@vackstanas.se

Revisor Ann-Marie Jönsson

Revisor Arne Ekstrand

Revisorssuppleant Johanna Hålén

Valberedning Brita Zettergren, Kerstin Lindholm och Mats Eriksson. Britta Zettergren är sammankallande.