Styrelsen

Styrelsens medlemmar 2018

Ordförande Eva Skansgård
tel. 070-615 02 10 eva@skansgard.se

Vice ordf Marianne Cederwall
tel. 070-615 02 10 marianne.cederwall@gmail.com

Sekreterare Louise Arkestål
tel. 0704-546611 louisearkestal@gmail.com

Kassör Eva Skansgård och Marianne Cederwall

Programansvarig Ingrid Scholander
tel. 070-5101203 ingrid@tapetserarverkstan.org

Ledamot Yvonne Erlandsson
tel. 070-219 9697 yvonne_erlandsson@yahoo.se

Ledamot Britten Backman
tel. 073-642 46 82 britten.backman@aol.se

Hemsidesansvarig Marianne Cederwall
tel. 070-643 12 40  marianne.cederwall@gmail.com

Suppleant tel. 070-243 48 29 Lovisa Wikström
lovisa.wikstrom@vackstanas.se

Revisor Jarl Linikko

Revisor Arne Ekstrand

Revisorssuppleant Johanna Hålén

Valberedning Kerstin Lindholm och Yvonne Wohlin. Kerstin Lindholm är sammankallande.