Verksamhetsberättelse 2016

Styrelse 2017

Ordförande                       Yvonne Wohlin

Vice ordförande                Eva Skansgård

Sekreterare                       Louise Arkestål

Kassör                              

Programansvarig             Gunilla Wretlind Sörenson

Webbansvarig                   Marianne Cederwall

Ledamöter                         Britten Backman

Yvonne Erlandsson

Ersättare                           Lovisa Wikström

Revisorer                           Ann-Marie Jönsson

                                               Arne Ekstrand

Ersättare:                          Johanna Hållén

Valberedning                                          Styrelsen

Styrelsearbetet

Styrelsen har under året, förutom årsmötet, haft 8 protokollförda möten. Dessutom har en

programgrupp regelbundet träffats för att planera vårt helårsprogram för 2018, sköta kuverteringen samt svara för utskicket till våra medlemmar. En eller flera har sedan även svarat för genomförandet av årets programpunkter.

Medlemsantal och medlemsavgift

Antalet medlemmar i vår förening var vid årets slut 218 inklusive familjemedlemmar. Medlemsavgiften för 2017 har varit oförändrad 290 kr inkl familjemedlem. Av dessa har

230 kr gått till Riksförbundet, som ger dig 6 nr av tidningen Hemträdgården, vissa rabatter samt

fri trädgårdsrådgivning.

Trosabygdens Trädgårdssällskap har under året framställt 1 program för hela trädgårdsåret  2017 som skickats ut till våra medlemmar samt distribuerats till vissa offentliga lokaler på orten.

Följande aktiviteter har anordnats:

Datum           Program                   Medverkande                  Plats

12/2             Årsmöte                            Karin Eliasson                     Pensionärernas Hus

7/3             Träff för nya medlemmar Styrelsen                             Studiefrämjandet Trosa

12/3           En enkel odling                Sara Bäckmo                        Trosa Kvar

6/4             Verktygskväll                    Trosa Järn & Färg              Trosaporten

20/4           Pelargonutfärd                 Sune Trygg                           Tungelsta

10/5           Trädgårdsbesök med      Stora Eneby                          Stallarholmen

vårinspiration

20/5           Sticklingmarknad           Medlemmar/Styrelsen      Garvaregården

10/6           Utfärd till Sävö                Ebbe och Karin Anklew     Ekviken Sävö

19/8          Trädgårdsbesök Uppmälby Sonja & Harald Speer  Björnlunda

28/8         Final i pelargontävlingen Medlemmar/styrelsen     Trosa Skördemarknad

13/9         Höstmys                               Brita Zettergren                Nora Trädgård

29/10      Sopplunch med föredrag Håkan Stenström       Pensionärernas Hus

Kontrastverkan i Trädgården

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

.