Verksamhetsberättelse 2016

Styrelse 2016

Ordförande                       Yvonne Wohlin

Vice ordförande                Eva Skansgård

Sekreterare                       Solveig Zakrisson

Kassör                               Annika Haaga

Programansvarig             Gunilla Wretlind Sörenson

Webbansvarig                   Marianne Cederwall

Ledamöter                         Louise Arkestål

                                               Britten Backman

Ersättare                           Marianne Jacobi

                                              Yvonne Erlandsson

Revisorer                           Ann-Marie Jönsson

                                               Arne Ekstrand

Ersättare:                          Johanna Hållén

Valberedning                                          Styrelsen

Styrelsearbetet

Styrelsen har under året, förutom årsmötet, haft 9 protokollförda möten. Dessutom har en

programgrupp regelbundet träffats för att planera vårt för första gången utformade program

för ett helt år, sköta kuverteringen samt svara för utskicket till våra medlemmar. En eller flera har sedan även svarat för genomförandet av årets programpunkter.

Medlemsantal och medlemsavgift

Antalet medlemmar i vår förening var vid årets slut 218 inklusive familjemedlemmar. Medlemsavgiften för 2016 har varit oförändrad 290 kr inkl familjemedlem. Av dessa har

230 kr gått till Riksförbundet, som ger dig 6 nr av tidningen Hemträdgården, vissa rabatter samt

fri trädgårdsrådgivning.

Trosabygdens Trädgårdssällskap har under året framställt 2 programblad sommar/höst 2016 och

vinter/vår 2016, som skickats ut till våra medlemmar samt distribuerats till vissa offentliga lokaler

på orten.

Följande aktiviteter har anordnats:

Datum                                Program                                                  Medverkande                                            Plats

14/2                                    Årsmöte                                                   Ronny Ambjörnsson                                            Pensionärernas Hus

 

1/3                                      Träff för nya medlemmar  Styrelsen                                                  Studiefrämjandets lokal

31/3                                    Tips och råd till     pelargonodlare                                  Elisabeth Olow                                            Pensionärernas Hus

14/4                                    Pelargonutfärd                                         Sune Trygg                                               Tungelsta

19/4                                    Det gröna kulturarvet                              Anna Andreasson                                            Pensionärernas Hus

17/5                                    A Gentlemans garden i Tumba                             Stefan Gustavsson

28/5                                    Sticklingmarknad                                     Medlemmar/Styrelsen       Garvaregården

16/6                                    Trädgårdsbesök: Kärret i Laxne     Agneta Gussander     Magnus Persson

6/7                                      Trädgårdsbesök: En oas i  stadsmiljö Carita & Bertel Nordén

14/7                                    Tio perenner i Nora Trädgård                  Johan, Jenny och Brita                                   Nora Trädgård

11/8                                     Med höns i trädgården       Mats Eriksson                                                                Jägarhult/Vagnhärad

28/8                                    Final i pelargontävlingen   Medlemmar/Styrelsen       Trosa Skördemarknad

15/9                                    Höstfägring                                              Brita Zettergren                          Nora Trädgård

25/9                                    Äpplets dag                                              Styrelsen                                                   Torget i Trosa

8/10                                    Hämta gödsel                                                                 A-M Stockhaus                           Ytterstene Gård

25/10                                  Njutbar höstträdgård                                Linda Schilén                                                                 Pensionärernas Hus

Under våren och hösten fortsatte även vårt projekt Trädgårdsrallarna.

Två lotterier har anordnats under året. Årets tävlingspelargon var Mrs Pollock och domaren hette

Elisabeth Olow, Svenska Pelargonsällskapet.

I oktober ansvarade Trosabygdens Trädgårdssällskap för mötet med Sörmlandskretsen.

Vår styrelseordförande ingår i den arbetsgrupp som planerar för Riksförbundets sommarmöte 2017, i år förlagt till Sörmland, som äger rum den 12-13 augusti med många besök i storslagna trädgårdar. Presentation av programmet och bokning i Hemträdgården nr 2/2017.

Trosabygdens Trädgårdssällskap är numera anslutet till Facebook

Trosa den 1 februari 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

.